28,000 تومان

آفیس یا Office نام مجموعه نرم افزارهای اداری شرکت مایکروسافت است که کارایی بسیار زیادی برای کاربران رایانه دارند.

مجموعه آی سی دی ال ویرا شامل آموزش مجموعه نرم افزار های آفیس و ویندوز های 7و 8و 10 به همراه آموزش اینترنت می باشد که به تفکیک در ذیل ذکر شده است. 

آموزش  نصب و استفاده از  ویندوز 7,8,10 به همراه آموزش اینترنت  به مدت 10 ساعت 

آموزش Ms Word به مدت 7 ساعت 

آموزش Ms Excel  به مدت 5 ساعت 

آموزش Ms PowerPoint  به مدت 8

آموزش Ms Access به مدت 4 ساعت 

آموزش Ms Visio به مدت 2 ساعت 

جستجو